Sıkça Sorulan Sorular

Kaza yaptığımı sigorta şirketine bildirme zorunluluğum yok mu?

Kazanın ihbar zorunluluğu yok. Ancak, kazaya ilişkin masraflar sigorta şirketinden istenecek ise tahkime başvurmadan, hasar tazminatınızı ilk önce ilgili sigorta şirketinden talep edilmesi zorunluluğu var.

Kaza yaptığımda sigorta şirketinin yönlendirdiği servise gitmek zorunda değil miyim?

Kanunen, aracınızın onarımı için anlaşmalı servise gitme zorunluluğunuz yok. Hasarınızı istediğiniz serviste yaptırabilirsiniz.

Servise gittiğimde sigorta şirketinin yönlendirdiği eksperi beklemek zorunda değil miyim?

Böyle bir zorunluluğunuz yok. Türkiye’de TOBB eksper levhasına kayıtlı her eksper kazanız için rapor düzenleyebilir. Eksperinizi kendiniz özgürce seçebilirsiniz.

Hasar tazminatım için sigorta şirketinin eksperiyle görüşüp pazarlık etmem gerekmiyor mu?

Hayır böyle bir zorunluluğunuz yok.

Sigorta şirketi ödemem derse ne yapacağım?

Gerçekleşen bir hasarda tüm belgeler ve eksper raporu bulunuyor, kanunen engel bir durum yok ise hasarın ödenmemesi söz konusu değildir. HasarKolay ile tahsilatınızı takip ederek alabilirsiniz.

Hangi belgeleri temin etmem gerekiyor?

Aşağıdaki belgeler eksiksiz temin edilmelidir.

1. Olay yeri fotoğrafları
2. Kaza tutanağı
3. Kazaya karışan sürücülerin ehliyetleri
4. Kazaya karışan araçların ruhsatları
5. Araçların trafik sigorta poliçeleri
6. Onarılacak hasarlı parçaların ayrı ayrı fotoğrafları
7. Onarılacak parçaların tam listesi
8. Vekaletname – HasarKolay’a sizin adınıza sadece ilgili hasarınız için işlem yapmak için verilen vekalet.
9. Talepname formu – Araç sahibinin verdiği yetki belgesi.

Kaza yeri fotoğrafları mutlaka gerekli mi?

Evet. Kusur durumunun net ve doğru tespiti için gereklidir.

Ayrı ayrı hasarlı parça fotoğrafları mutlaka gerekli mi?

Evet. Hasar tazmininin eksiksiz yapılabilmesi için önemlidir.

Sizin yönlendirdiğiniz eksperin raporu ne zaman çıkar?

En fazla 2 günde çıkar.

Aracımın onarımına kaç günde başlanır?

Eksper raporu çıktığı an itibariyle derhal onarıma başlanır.

Tramer kusur durumu kaç günde belli olur?

Eksper raporu Tramer’e girildikten sonra 1 ila 3 gün arasında belli olur. Bu süreler HasarKolay ile ilgili değildir.

Onarımın masrafları ne zaman tahsil edilir?

%25’i (Dörtte biri) HasarKolay tarafından hemen ödenir. Kalan tutar yasal faiziyle birlikte 1-4 ay arasında tahsil olur. Tahsilat faiziyle birlikte alındığından dolayı herhangi bir kayıp yaşanmaz.

HasarKolay’ın klasik yöntemden farkı nedir? Nasıl daha fazla ödeme alabiliyorsunuz?

Kanunlara göre sigorta şirketleri hasarlı aracın eski haline döndürülmesi için gerekli hasar tazminatını ödemekle yükümlüdür. Bunun dışında hasarın maliyetini ucuzlatmak için servis veya eksper anlaşmaları yapmaları kanunlarda yer almamaktadır.

HasarKolay sizin adınıza sigorta şirketinden herhangi bir servis anlaşması veya özel iskontosu yapılmamış orijinal ve tam tutarları kanuni yollardan talep etmekte ve tahsilat sürecini takip etmektedir.

Sigorta şirketi eksperi zaten orijinal parça ve tam işçilik bedeli üzerinden ödeme yapmıyor mu?

Hayır yapmıyor. Sigorta şirketleri kendi anlaşmalı servisleriyle iskontolu olarak anlaşıyor. O nedenle anlaşmalı eksper raporuna hem orjinal parça hem de tam işçilik rakamları yansıtılamıyor.

Aracımın onarım bedelini onarımı yaptırmasam dahi alabilir miyim?

Alabilirsiniz. Kanunen sigorta şirketleri hasar tazminat tutarının ödenmesi ile yükümlüdür. Dilerseniz aracınızı hiç yaptırmayabilirsiniz. Bu konuda tamamen özgürsünüz.

Aracımın serviste yatan günlerinin karşılığını talep edebilir miyim?

Aracınızın ruhsatında ticarı kaydı varsa kazanç kaybı adını verdiğimiz tazminatı talep edebilirsiniz. Ancak bu tazminat kusurlu araç sahibi ve sürücüsü tarafından karşılanır.

Kaskom yoksa ne olur?

HasarKolay süreçleri trafik sigortası ile ilgili olduğundan, kaskonuz olsa da olmasa da süreç herhangi bir şekilde etkilenmez.

Tazminatı kimden talep ediyorsunuz?

Tazminatı kusurlu tarafın sigorta şirketinden talep ediyoruz.

Tramer’de aracımın hasarı yüksek görünmeyecek mi? Bunu nasıl engellerim?

Tramer sorgusunda HasarKolay ile takip ettiğiniz hasar tutarlarınız görünmez. Hasar tarihi görünür ancak hasara dair herhangi bir tutar bilgisi görünmemektedir.

Vekaletname vermek zorunda mıyım? Siz sigorta şirketi ile aranızda halletseniz olmaz mı?

Sizin adınıza sigorta şirketi ile herhangi bir işlem başlatabilmemiz için mutlaka vekaletname gereklidir.

Hasarsızlık indirimim bu işten etkilenir mi?

Hasarsızlığınız her halükârda siz kazaya karıştığınızdan dolayı etkilenecektir. HasarKolay’ı tercih etmeniz veya etmemeniz ayrı bir etki yaratmaz.

Yansıtma fatura kesme zorunluluğum var mı?

Hayır gerek yok. Onarım bedelini almadan önce herhangi bir fatura kesmeniz gerekmiyor. Ödemenizi aldıktan sonra sigorta şirketine alınan bedel kadar fatura kesebilirsiniz.

Aynı zamanda değer kaybı da talep edebilir miyim?

Evet. HasarKolay vekaletname ve formunda Değer Kaybı’nı da talep ettiğinizi bildirirseniz Değer kaybını da sizin adınıza alabiliriz

Aynı zamanda kazanç kaybı da talep edebilir miyim?

Evet. Aracınızın ruhsat kaydı ticari araç olarak yapılmış ise kazanç kaybını talep edebilirsiniz. HasarKolay talepname formunda bunu bildirmeniz yeterli.